گزارشات نشست سمن ها

سومین نشست تخصصی سازمان های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور

سومين نشست از سري نشست هاي تخصصي سمن ها ی محیط زیستی با  معاونتهای تخصصی سازمان در حوزه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی با موضوع" هم اندیشی جهت تدوین نحوه مشارکت مردم در مدیریت مناطق تحت مدیریت سازمان "  با حضور معاون و مديران كل حوزه معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی و مدیرکل دفترمشارکت های مردمي و مسئولیت اجتماعی در روز شنبه مورخ 30/6/1398 از ساعت 9 لغايت 12:30 در سالن سرو سازمان حفاظت محيط زيست برگزار شد.

  

  در ابتدای نشست، خانم آقایی مدیرکل دفتر مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی پس خوشامدگویی و ابراز امیدواری از این که نشست های تخصصی با سمن ها، ضمن ارتقاء سطح همکاری ها به اقدامات موثرتری برای کاهش وحل مسائل بیانجامد، خاطرنشان کرد ، جلسات اول درهرحوزه از معاونتهای تخصصی سازمان،  به طرح سوالات و رفع ابهامات و گفتگوی فیمابین، اختصاص می یابد، اما جلسات بعدی، با دستور کار و برنامه مشخص، به بحث در خصوص موضوعات تخصصی اعلام شده توسط معاونت ها، پیش می رود تا منتج  به خروجی قابل اقدام گردد. 

      سپس آقای داودی از دفترمدیریت زیستگاه ها وامورمناطق، توضیحاتی در خصوص ساختار اجرای طرح مدیریت مناطق و شرح خدمات کارگروه های تخصصی آن ارائه نمود و در ادامه،  آقای مغازه ای  به نمایندگی ازطرف سمن های فعال در این حوزه، به تسهیلگری موضوع " نگاهی به بینش و روش هماهنگ دست اندرکاران جلب مشارکت مردمی "  و طرح سوالات مرتبط با آن پرداخت و ابراز داشت که به طور کلی، سه رویکرد درباره دستور کار جلسه وجود دارد که قابل بحث است :

-تصدی گری            - مدیریت مشارکتی            -حفاظت مشارکتی

ودرادامه  جناب آقای دکتر کلانتری، معاون محترم محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ضمن تاکید برلزوم تقویت سرمایه اجتماعی درحوزه محیط زیست، همکاری وجلب مشارکت تشکل ها را در حوزه های مختلف محیط زیستی، مهم ارزیابی نمود.

    ایشان یادآور شد  ما در کشور نیازمند ارتقای مسئولیت اجتماعی هستیم و گام اول در این راستا، آموزش و اطلاع رسانی است، باید با گفتگو به نقطه اشتراک و تفاهم برسیم و به هم اعتماد کنیم. تجارب و مستندات را در اختیار هم بگذاریم و به دور از قهر و جبهه گیری و با همکاری و صبوری، به نتایج و اهداف مورد نظر برسیم.

 

بيشتر