اخبار دفتر

راه اندازی 57 خانه محیط زیست در مراکز جهاد کشاورزی استان لرستان

راه اندازی 57 خانه محیط زیست در مراکز جهاد کشاورزی استان لرستان

رضا نجفی زاده معاون جهاد کشاورزی استان لرستان :ظرف شش ماهه گذشته ۵۷ خانه محیط زیست در سطح مراکز جهاد کشاورزی استان راه اندازی شد که نوید بخش فصلی نو در ارتباط با مقوله محیط زیست است یکی از سیاست‌های دولت در حوزه محیط زیست، مردمی سازی است به طوری‌که محیط زیست توسط جوامع بومی مورد حفاظت و مدیریت قرار بگیرد.
ضا نجفی زاده افزود: نهادها، انجمن ها و سایر گروه های حامی محیط زیست خاستگاه اجتماعی و مدنی دارند و در جهت حفاظت از محیط زیست گام برمی‌دارند لذا ما وظیفه داریم که از این مشارکت مردمی حمایت کنیم و در شرایط کنونی محیط زیست نیازمند کمک های همه جانبه مردمی و دستگاهای اداری است تا از تخریب این ظرفیت بزرگ خدادادی و مادی جلوگیری شود.

وی عنوان کرد : با توجه به محدودیت‌ها وموانع پیش‌روی مراکز خدمات جهاد کشاورزی استان، لازم است که اداره کل محیط زیست نسبت به تامین برخی ملزومات و پشتیبانی‌های مادی و معنوی از خانه‌های محیط زیست اقدامات لازم را به عمل آورد و اداره کل محیط زیست می‌تواند در هر یک از مراکز خدمات کشاورزی یک اتاق  را به کارشناسان محیط زیست اختصاص دهد و ضمن ایجاد امکانات و تجهیزات لازم زمینه استمرار آموزش‌های کارشناسان مرکز را که از ضروریات روند این کار است فراهم آورد، تا نیروهای جهادی درمراکز خدمات که خط مقدم چنین فرآیندی هستند با انگیزه بیشتری به ایفای نقش بپردازند.
بيشتر