اخبار دفتر

ارتقائ کیفی خانه های محیط زیست در اولویت میباشد

ارتقائ کیفی خانه های محیط زیست در اولویت میباشد

سرپرست دفتر مشارکت های مردمی ومسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست ارتقائ کیفی خانه های محیط زیست در اواویت میباشد
مهندس پدرام جدی در وبینار تبیین سیاست های پیش رو در حوزه فعالیت خانه های محیط زیست با مسئولان آموزش ومشارکت های مردمی استان اعلام کرد،زین پس ارتقائ کیفی خانه های محیط زیست طبق ضوابط و دستورالعمل ابلاغی در دستور کار استان ها خواهد بود
وی در ادامه با تاکید بر اینکه خانه های محیط زیست ار دست آوردهای مهم دولت سیزدهم  در محیط زیست میباشدابراز امیدواری نمود که خانه هایی محیط زیست در اولین فرصت نسبت به مشخص نمودن مدیران وهیئت امنا تا پایان شهریور سال جاری اقدام نمایند تا این خانه ها محلی برای آموزش مراجعه کنندگان بوده واز ایده ها وپیشنهادها برطبق مقررات استقبال گردد.
ایشان از مدیران خانه های محیط زیست خواست تا برای برطرف نمودن کم وکاستی ها باکمک بانیان تاسیس مانند شهرداری ها و ارگان های دیگر ..اقدام نمایند ونظارت بر فعالیت های خانه های محیط زیست توسط همکاران استانی در اولویت فعالیت ها باشد.
درخاتمه مسئولان ادارات آموزش ومشارکت های استان ها نظرات وپیشنهادات خود را ارائه نمودند.
عكس های مرتبط :
بيشتر