اخبار دفتر

خانه محیط زیست مسجد علی بن ابیطالب(ع) برگزار کرد

خانه محیط زیست مسجد علی بن ابیطالب(ع) برگزار کرد

برپایی غرفه محیط زیست در نمایشگاهی در شهر باباحیدر استان چهار محال و بختیاری و ایجاد میز نقاشی برای نوجوانان و همچنین برپایی مکان مناسبی برای هم اندیشی کلیه آحاد مردم در خصوص حفظ محیط زیست
بيشتر