اخبار دفتر

لزوم اصلاح پروژه توانمندسازی و مشارکت زنان در جوامع محلی شهر تهران

لزوم اصلاح پروژه توانمندسازی و مشارکت زنان در جوامع محلی شهر تهران

پروژه توانمندسازی و مشارکت زنان در جوامع محلی شهر تهران برای کاهش و کنترل آلودگی هوا، یکی از پروژه هایی است که با حضور تعدادی از مسوولین سازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل محیط زیست استان تهران و صندوق ملی محیط زیست، بررسی و ارزیابی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مشارکت های مردمی و مسوولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست، مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی و مسوولیت اجتماعی در این جلسه پس از شنیدن سخنان نماینده کانون محیط زیست سالم و پایدار، به عنوان مجری پروژه، با توجه به اشکالاتی که وجود داشت بر بازنگری، بازنویسی و بازاجرای طرح تاکید کرد و گفت: می توانیم برای نتیجه بخش بودن این پروژه، زمان آن را  برای اصلاح موارد مطرح شده تمدید کنیم.

سیدابوالقاسم موسوی بر لزوم اصلاح پروپوزال، عنوان و روند پروژه، گفت: پس از این کار، می توان پروژه را با همکاری اداره کل محیط زیست استان تهران و مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست پیش برد.

وی با اشاره به محدود بودن اقدامات انجام شده در سط وبینار، گفت: در صورت امکان طرح را تجدید کنید تا اثربخشی را ببینیم. هم اکنون کار صورت گرفته با پروپوزال ارائه شده فاصله بسیار دارد.

می توان زمان اجرای پروژه را تمدید کرد

مازیار سلیمان نژاد، مدیر ارزیابی پروژه در صندوق ملی محیط زیست، نیز در این نشست، با اشاره به متناسب نبودن ابعاد کار صورت گرفته نسبت به موضوع پروژه، گفت: جامعه هدف کوچک بوده و میزان اثربخشی مشخص نیست؛ عنوان پروژه با کار صورت گرفته تناسب ندارد.

وی همچنین با تاکید بر پیشنهاد دکتر موسوی، از امکان تمدید زمان پروژه خبر داد.

اهمیت مشورت در اجرای پروژه

مریم ایزدپناه، رییس گروه تحلیل داده ها مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، نیز بر لزوم مشورت با اداره کل محیط زیست استان تهران، ارائه مستندات آموزشی، اطلاع رسانی مطلوب، برگزاری کارگاه های آموزشی در زمان مناسب و گزینش دقیق مناطق در تهران تاکید کرد.

جامعه هدف کوچک است

همچنین روح اله عبادی، مسوول آموزش و مشارکت مردمی استان تهران با انتقاد از کانون محیط زیست سالم و پایدار نسبت به مراجعه دیرهنگام به این اداره، گفت: ما از اجرای این پروژه اطلاع نداشتیم.

وی بر کوچک بودن جامعه هدف و آموزش 86 نفر اشاره کرد و این آمار را غیرقابل قبول دانست.

اهداف و نتایج پروژه

پروژه "توانمندسازی  و مشارکت زنان در جوامع محلی شهر تهران برای کاهش وکنترل آلودگی هوا" از روز بیست و سوم اسفندماه سال گذشته به مرحله اجرا در آمد و بانوان جامعه محلی مناطق هفت، چهار و دو شهر تهران به عنوان گروه هدف  انتخاب شدند.

اهداف پروژه ونتایج مورد انتظار شامل آشنایی با اثرات آلودگی هوابرسلامت؛ آشنایی با اثرات آلودگی هوابرمحیط زیست؛ ایجاد رفتارهای مناسب وتوانایی های لازم در گروه هدف برای مشارکت درکاهش آلودگی هوا؛ اصلاح نگرش، بینش در گروه هدف وفرهنگ سازی وآشناکردن شهروندان به وظایف ونقش مشارکت انان جهت کنترل و کاهش آلودگی هوا؛ ایجاد حساسیت در مخاطبان نسبت به اثرات آلودگی هوا وجلب مشارکت آنان؛ آموزش راهکارهای لازم برای کاهش وکنترل آلودگی هوا؛ مصرف بهینه از انرژی؛  پیشگیری ازاشاعه بیماری های   آلودگی هوا؛ آموزش راهکارهای مراقیت ازکودکان زمانی که آلودگی هوا افزایش می یابد و مدارس تعطیل میشود؛ کاهش بیماری های ناشی از آلودگی هوا و تامین بهداشت و سلامت شهروندان می شود.

بر ساس نتایج به دست آمده درکارگاه های کل مناطق، در جمع 86 نفر شامل 80 بانو و شش نفر آقا در10 کارگاه آموزشی سه منطقه شرکت کردند و بر این اساس 93 درصد شرکت کنندگان را زنان تشکیل دادند. از این 86 نفر 71 نفرفرم اطلاعات شخصی را تکمیل وارسال کردند؛ بیشترین تعداد شرکت کنندگان درکارگاه ها از متولدین دهه 60 بودند.

همچنین از 86 نفر شرکت کننده در کار گاه های آموزشی 52  نفر یا 60 درصد شرکت کنندگان پرسشنامه های آموزشی را تکمیل وارسال کردند و از این تعداد، به جز شش نفر به تمام پرسش ها پاسخ صحیح دادند. بر این اساس مجری پروژه، نتیجه به دست آمده را در ارتباط با آموزش مناسب دانست.

در این کارگاه ها به آموزش مطالب علمی وتعاریف تخصصی آلودگی هوا ، تغییرات آب وهوا، اثرات آلودگی هوا بر سلامت انسان ومحیط زیست، بهینه سازی ومصرف سوخت در ساختمان ها و اقداماتی که باید انجام گیرد ازجمله عایق کاری، مصرف صحيح انرژی درآشپزخانه، توصيه ها ونکات لازم درآشپز خانه در زمان پخت وپز، توصيه های لازم برای استفاده صحیح  از ماشين لباسشویي، توصيه های لازم برای استفاده ازماشين ظرفشویي، ارائه راهکارهای لازم و اطلاعات مورد نیاز به طورکامل پرداخته و یک جلد کتابچه آموزشی به هریک ازشرکت کنندگان درکارگاه های آموزشی، ارائه شد.

به گفته مجری، این اقدامات رسیدن به اهداف پروژه ونتایج مورد انتظاررا در بر خواهد داشت.

با این حال در نهایت، توضیحات ارائه شده در مقابل ناظر پروژه، مدیر ارزیابی پروژه در صندوق ملی محیط زیست، رییس گروه تحلیل داده ها مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم و مسوول آموزش و مشارکت مردمی استان تهران، قابل قبول ارزیابی نشد.

دفتر مشارکت های مردمی و مسوولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر، بررسی پروژه های در حال اجرا و تکمیل شده در زمینه مشارکت محیط زیستی را در دستور کار قرار داده است و در جلسات ادواری، طرح ها و پروژه ها را ارزیابی می کند.

 
بيشتر