اخبار دفتر

برگزاری کارگاه آشنایی با سازمان حفاظت محیط زیست

برگزاری کارگاه آشنایی با سازمان حفاظت محیط زیست

کارگاه آشنایی با سازمان حفاظت محیط زیست با سخنرانی دکتر سید ابوالقاسم موسوی، مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی و مسوولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست، برگزار می شود.
بيشتر