اخبار دفتر

شکارچی پرندگان محکوم به ساخت ۳۰ آبشخور شد

شکارچی پرندگان محکوم به ساخت ۳۰ آبشخور شد

رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: با صدور حکم سبز یک متخلف محیط زیست محکوم به ساخت ۳۰ آبشخور در منطقه گلدشت و میلک شهرستان دشتستان محکوم شد.
به گزارش ایرنا، سیروس کرمی به رسانه‌‏ها اعلام کرد: این سومین حکم سبز در طول سال جاری در شعبه اول دادگاه عمومی شبانکاره توسط مجتبی سهرابی (دادرس دادگاه عمومی بخش شبانکاره) است.

وی بیان کرد: حکم صادره برای متخلف شکار و صید غیرمجاز ۱۰ قطعه تیهو صادر شده باتوجه به عدم کارایی مجازات حبس و در جهت آشتی دادن متهم با طبیعت صورت گرفته است.

کرمی ادامه داد: این رای با اجازه حاصله از مواد ۶۶، ۶۴ و ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و با رعایت ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده صادر شده است.

وی افزود: بر این اساس فرد متخلف به ساخت ۳۰ آبشخور برای پرندگان در بیابان‌های اطراف گلدشت و میلک با هماهنگی و نظارت اداره محیط زیست شهرستان دشتستان و انجمن حیات سبز لیان بوشهر طی مدت ۲ ماه به عنوان جایگزین ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

کرمی یادآور شد: ابزار و امکانات خدمت مدنظر با اداره محیط زیست شهرستان دشتستان است.

 وی با قدردانی از مجتبی سهرابی قاضی صادرکننده رای سبز عنوان کرد: این رویه قضایی که با صدور حکم سبز باعث حفاظت و حراست گسترده تر از محیط زیست و تنوع زیستی استان می شود، می تواند به عنوان الگویی برای دیگر قاضی‌ها باشد.
 
بيشتر