اخبار دفتر

تقدیر از معلم بشاگردی، حامی محیط زیست

تقدیر از معلم بشاگردی، حامی محیط زیست

از حسین محمد پور، معلمی که در روستای دوردست رستم آباد در شهرستان بشاگرد استان هرمزگان، با وجود کمبود امکانات برای نهادینه کردن فرهنگ محیط زیست تلاش می کند، تقدیر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مشارکت های مردمی و مسوولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست، از زحمات این معلم دلسوز با حضور معاون فنی و رییس اداره آموزش و پژوهش اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان با اهدای لوح سپاس ازسوی مدیرکل استان، تقدیرشد .

حسین محمد پور در14 روستای دورافتاده استان هرمزگان که صعب العبور، در آنها روستاییان کپر نشین و محروم از امکانات مناسب هستند، به فرهنگ سازی در زمینه محیط زیست می پردازد. در این روستاها افراد از توانایی بالای معیشت برخوردار نیستند، حتی بچه ها از داشتن مداد رنگی و کاغذ محروم اند، دسترسی مناسب به برق و آب شرب فراهم نیست و معمولا تلفن همراه نیز آنتن ندارد. در این شرایط محمدپور، خبر برگزاری جشنواره های محیط زیستی را به دانش آموزان اطلاع می دهد و آنها را هدایت و راهنمایی می کند تا آثار خود را ارسال کنند یا وی آثار دانش آموزان را می فرستد.

در اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان نیز در کنار آموزش همگانی در حوزه محیط زیست، با همکاری کارکنان اقلام مورد نیاز برای روستاییان، تهیه و از طریق محمدپور، معلم دلسوز، به این مناطق ارسال می شود؛ حال دانش آموزانی که امکانات کمی دارند، خود، حامی محیط زیست هستند.

در این روستاها که زیستگاه بسیاری از گونه ها نیز است، به مساله محیط زیست اهمیت چندانی داده نمی شد. حتی اعضای سمن ها مشاهده کردند که روستاییان پلنگی را کشته و آویزان کرده بودند و حتی نمی دانستند که شکار پلنگ جریمه دارد. این روستاییان هیچ اطلاعات محیط زیستی ای نداشتند اما اکنون در پی برقراری ارتباط با این افراد، آموزش های خوبی ارائه شده و دانش آموزان محیط یاران آن منطقه شدند.


 
بيشتر