اخبار دفتر

تقدیر از فعالیت خودجوش مردم کرمان در پاکسازی طبیعت

تقدیر از فعالیت خودجوش مردم کرمان در پاکسازی طبیعت

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمان، گروهی از دوستداران طبیعت در حرکتی خودجوش به صورت خانوادگی و مشارکتی بخشی از مسیر منطقه حفاظت شده جوپار را از زباله های رها شده، پاکسازی کردند.
مرجان شاکری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان، ضمن تشکر ویژه از این اقدام فرهنگی و حرکت خودجوش مردمی گفت: با استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد، در حال آموزش وترویج فرهنگ محیط زیست هستیم تا افراد بی توجه و ناآگاه نسبت به مسایل محیط زیستی، از ریختن زباله ها در حاشیه جاده ها و دامان طبیعت پرهیز کنند؛ این اقدام همکاری بیش از پیش فعالان و پاکسازان محیط زیست را می طلبد.
بيشتر