اخبار دفتر

 تبیین طرح ملی صیانت از منابع آب ومحیط زیست

تبیین طرح ملی صیانت از منابع آب ومحیط زیست

نشست تبیین طرح ملی صیانت از منابع آب ومحیط زیست به صورت وبینار با تمرکز برنقش فناوری های محیط زیستی با حضور روسای ادارات آموزش ومشارکت مردمی وکارشناسان 31 استان ( به تعداد 59 نفر) در تاریخ های 17، 19 و21 خرداد ماه سال جاری با محوریت این دفتر برگزار شد .
بيشتر