اخبار دفتر

چهارمین نشست تخصصی سمن ها محیط زیستی در حوزه معاونت محیط زیست انسانی با موضوع بررسی ابعاد جدید زیست محیطی آلودگی هوای کلان شهر ها و شهرهای صنعتی

چهارمین نشست تخصصی سمن ها محیط زیستی در حوزه معاونت محیط زیست انسانی با موضوع بررسی ابعاد جدید زیست محیطی آلودگی هوای کلان شهر ها و شهرهای صنعتی

چهارمین نشست تخصصی سمن ها محیط زیستی در حوزه معاونت محیط زیست انسانی با موضوع بررسی ابعاد جدید زیست محیطی آلودگی هوای کلان شهرها و شهرهای صنعتی با حضور آقای دکتر طهماسبی مشاور رئیس سازمان و دبیر ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار  و مهندس گل علیزاده معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست و خانم آقایی مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی و کارشناسان در هر سه حوزه مذکور  امروز دوشنبه  08 / 07 / 1398  در  محل سالن اجتماعات معاونت محیط زیست انسانی برگزار شد .
 

 
بيشتر