جشنواره ملی آموزش محیط زیست و رونمایی از نماد ملی و دانشنامه تخصصی آموزش محیط زیست برگزار شد

جشنواره ملی آموزش محیط زیست و رونمایی از نماد ملی و دانشنامه تخصصی آموزش محیط زیست برگزار شد

جشنواره ملی آموزش محیط زیست و مراسم رونمایی از نماد ملی و دانشنامه تخصصی آموزش محیط زیست با حضور جمعی از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست،شهرداری تهران واساتید دانشگاهی در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد.
در این نشست سید محمد شبیری رئیس کرسی آموزش محیط زیست یونسکو در دانشگاه پیام نوربا ابراز امیدواری کرد باگسترش دانشنامه های تخصصی آموزش محیط زیست به صورت جامع و کامل  در سطح ملی و بین المللی بتواند  راهگشای بسیاری از مشکلات و معضلات امروز کشور و جامعه باشد.
عكس های مرتبط :
بيشتر